Zapraszamy do konsultacji zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju
Na wszelkie propozycje czekamy do 14 maja br.  Zostaną one rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 
Do pobrania:
- karta uwag
- Lokalna Strategia Rozwoju