Zakończenie prac nad nową Strategią

Informujemy, iż w dn. 14 grudnia Krajowy Rejestr Sądowy dokonał zmiany nazwy Stowarzyszenia. Obecnie funkcjonujemy pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, skrócona nazwa LGD BnP.

Dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli wkład w jej treść, zwłaszcza wszystkim uczestnikom naszych spotkań, warsztatów, osobom, które odwiedziły nasze punkty konsultacyjne i które zaopiniowały pisemnie projekt Strategii.