Wypłacone środki w ramach dz. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w II kw. 2013