Wypłacone środki w ramach dz. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w IV kw. 2013