Wypłacone środki w ramach dz. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w III kw. 2012