Wypłacone środki w ramach dz. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w I kw. 2012