Wyniki naborów wniosków z dz. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
limit środków - 250 000,00 zł
liczba złożonych wniosków -  20 na kwotę 1 003 580,00 zł.
 
Do pobrania:  
lista operacji wybranych
lista operacji niewybranych 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
limit środków - 100 000,00 zł
liczba złożonych wniosków - 6 na kwotę 452 750,00 zł
 
Do pobrania:  
lista operacji wybranych
lista operacji niewybranych