Wyniki konsultacji społecznych

Zakończyliśmy spotkania z mieszkańcami gmin zrzeszonych w LGD i prezentujemy zebrane uwagi.

We wszystkich 16 gminach należących do LGD odbyły się spotkania konsultacyjne. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich sektorów tworzących LGD. W spotkaniach udział wzięli reprezentanci: gmin, parafii, szkół podstawowych, gimnazjów i ogólnokształcących, ośrodków kultury, stowarzyszeń, ośrodka doradztwa rolniczego, przedsiębiorcy, osoby bezrobotne, seniorzy, osoby młode.

Do pobrania:

Materiały zebrane podczas spotkań