Wybór operacji do finansowania z dz. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Poniżej listy wybranych operacji według liczby przyznanych punktów:

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Poniżej listy niewybranych operacji według liczby przyznanych punktów:

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski, jednocześnie informujemy, że kolejny nabór wniosków na ww. działania odbędzie się w 2012.

Wnioski wybrane do finansowania przekazane zostały do Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa.