Wybór operacji do finansowania z ramach dz. Odnowa i rozwój wsi