Wybór operacji do finansowania z dz. małe projekty

Lista wybranych operacji według liczby przyznanych punktów.

Lista niewybranych operacji.

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski, jednocześnie informujemy, że kolejny nabór wniosków na małe projekty odbędzie się w I kw. 2012.

Wnioski przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.   


Na posiedzeniu Rada dokonała również ponownej oceny wniosku z dz. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz z dz. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  z ostatnich naborów.  Ponowna ocena wynikła w związku ze zmiana zakresu rzeczowo-finansowego operacji zgłoszonych w ramach uzupełnien przez wnioskodawców.

Poniżej listy:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - uaktualniona lista operacji wybranych

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - uaktualniona lista operacji wybranych