Wybór operacji do finansowania z działania „Małe projekty”

Poniżej lista wybranych operacji według liczby przyznanych punktów

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski.