Wybór operacji do finansowania „Odnowa i rozwój wsi”

Poniżej listy wybranych operacji oraz niewybranych operacji.

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski.