Wybór operacji do finansowania z dz. Odnowa i rozwój wsi

Lista wybranych operacji według liczby przyznanych punktów.

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski, jednocześnie informujemy, że kolejny nabór wniosków z dz. Odnowa i rozwój wsi odbędzie się w 2013 roku. Wnioski wybrane do finansowania przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.