Wybór operacji do finansowania z dz. Odnowa i rozwój wsi oraz małe projekty
Odnowa i rozwój wsi:
Lista operacji wybranych
Lista operacji niewybranych
 
Małe projekty
Lista operacji wybranych
Lista operacji niewybranych
 
Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski, jednocześnie informujemy, że kolejny nabór wniosków z dz. małe projekty odbędzie się w II półroczu 2013 roku.