Wybór operacji do finansowania z dz. małe projekty
Pniżej listy:
- operacji wybranych
- operacji niewybranych

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski, jednocześnie informujemy, że kolejny nabór wniosków na małe projekty odbędzie się w III kw. 2012. Wnioski wybrane do finansowania przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.