Wybór operacji do finansowania z dz. małe projekty

Informujemy, iż wszystkie złożone wnioski były zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, uzyskały minimum punktowe oraz mieszczą się w limicie środków przewidzianych na nabór.

Lista wybranych operacji według liczby przyznanych punktów.  

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski, jednocześnie informujemy, że kolejny nabór wniosków z dz. małe projekty odbędzie się w 2013 roku.