Wybór oferty na realizację działań objętych LSR

Do pobrania:  

- protokół z wyboru oferty

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za złożenie ofert.