Wybór ofert na realizację działań objętych LSR

Do pobrania:  

- protokół z wyboru oferty - świadczenia usług doradczych

- protokół z wyboru oferty - wykonanie gadżetów reklamowych

­- protokół z wyboru oferty - bieżąca aktualizacja strony internetowej

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za złożenie ofert.