Wybór operacji do finansowania z dz. małe projekty

Wszystkie złożone wnioski zostały przez Radę ocenione jako zgodne z LSR oraz spełniające lokalne kryteria LGD.  

Do pobrania:

- lista operacji wybranych

Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli wnioski