Wkrótce rozpoczynamy kolejne nabory wniosków
Kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju dla działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 
Lokalne kryteria zgodności dla działań:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 
Limity środków finansowych na poszczególne działania przedstawiają się następująco:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 250 000,00
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 100 00,00
 
Termin naborów 11-26 czerwca 2012. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku zapraszamy do biura LGD. Zapewniamy bezpłatne doradztwa w zakresie przygotowania wniosku.
 
Oceny i wyboru operacji dokona bezstronna Rada Stowarzyszenia w oparciu o kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz w oparciu o lokalne kryteria zgodności.