Wesołego Alleluja !!!
  Aby zwycięstwo dobra nad złem

i życia nad śmiercią,

będące przesłaniem

nadchodzących Świąt Wielkanocnych

stało się źródłem radości i nadziei

życzą pracownicy biura

Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra”