Ważny komunikat dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych
Każdy obiekt noclegowy, w tym gospodarstwo agroturystyczne, które rozpoczyna świadczenie usług noclegowych ma obowiązek zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Takiego zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem świadczenia usług. Zgłoszenie jest bezpłatne (nie ma ono nic wspólnego z rejestracją działalności gospodarczej). Obowiązek ten wynika z ustawy o usługach turystycznych.
Gospodarstwa agroturystyczne, które nie dopełniły jeszcze powyższego obowiązku powinny dokonać rejestracji we właściwych urzędach.
 UWAGA: Każde gospodarstwo agroturystyczne musi spełniać:
- minimalne wymagania co do wyposażenia - wynikające z załącznika nr 7 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
1. Ogrzewanie - w całym obiekcie w miesiącach X-IV, temperatura minimum 18 °C
2. Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody - minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem o ustalonych porach
3. Maksymalna liczba osób przypadających na jeden w.h.s. - 15
4. Wyposażenie podstawowe w.h.s.: natrysk lub wanna, umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik, WC, lustro z górnym lub bocznym oświetleniem, uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną, pojemnik na śmieci (niepalny lub trudno zapalny), dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe
5. Powierzchnia mieszkalna w m2: pokój 1- i 2-osobowy - 6 m2, pokój większy niż 2-osobowy - dodatkowo 2 m2 na każdą następną osobę
6. Zestaw wyposażenia meblowego: łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 x 190 cm lub łóżka dwuosobowe o wymiarach minimum 120 x 190 cm, nocny stolik lub półka przy każdym łóżku, stół lub stolik, krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój) lub ława, wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste
7. Pościel dla jednej osoby: kołdra lub dwa koce, poduszka, poszwa, poszewka na poduszkę, prześcieradło
8. Oświetlenie - minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W
9. Zasłony okienne zaciemniające
10. Kosz na śmieci niepalny lub trudno zapalny
- wymagania budowlane  dokumentuje się książką obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. a w przypadku gdy obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego to protokołem z kontroli obiektu budowlanego
- wymagania przeciwpożarowe - dokumentuje się opinią właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
- wymagania sanitarne - dokumentuje się opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

Każde gospodarstwo agroturystyczne, które prowadzi żywienie turystów ma obowiązek zgłosić ten fakt do SANEPID-u. Na co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności należy dokonać rejestracji poprzez złożenie wniosku. Rejestracja jest bezpłatna. Obowiązek ten wynika z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Każdy, kto niedopełni tego obowiązku podlegają karze pieniężnej w wysokość 1000 – 5000 zł.
Wzór wniosku o rejestrację określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U., Nr 106, poz. 730) – załącznik nr 2
Gospodarstwa agroturystyczne, które nie dopełniły jeszcze powyższego obowiązku powinny dokonać rejestracji w następujących miejscach:
dla gospodarstwa z gm. Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 9
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel.  86 275 25 85
dla gospodarstwa z gm. Rudka i Brańsk:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku Podlaskim
ul. Białowieska 28
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 17 17