Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zebranie

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  5. Bieżąca praca Stowarzyszenia, w tym realizowane projekty.
  6. Zamknięcie obrad.

Ponadto przypominamy o wpłacie zaległych składek członkowskich w wysokości 10 zł/rok od osoby dla Członków z sektora gospodarczego i społecznego. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uiszczenie składki bezpośrednio do Biura lub na konto Stowarzyszenia: BS Wysokie Mazowieckie 74 8774 0000 0017 8709 2000 0010.