Walne Zebranie Członków w dn. 24.03.2010

Porządek obrad: