W roku Kolberga stawiamy na folklor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Impreza organizowana przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
Impreza współfinanowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozowju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi