W ARiMR nabór wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
Uprzejmie informuję, że w okresie od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego zostanie przeprowadzony kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.
 
Termin i zasady ubiegania się o pomoc podał do publicznej wiadomości Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 18 marca br. na portalu internetowym ARiMR (www.arimr.gov.pl) oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim („Dzienniku Gazecie Prawnej”). 
 
W województwie podlaskim wnioski przyjmowane będą w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego OR w Białymstoku ul. Lipowa 32A.
 
link do dokumentacji: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsibiorstw.html
 
Pomoc w ramach ww. działania jest kierowana bezpośrednio do przedsiębiorców prowadzących albo zakładających mikroprzedsiębiorstwa, których miejsce zamieszkania albo siedziba (oddział) znajduje się na obszarach wiejskich. Wsparcie polega na refundacji części kosztów inwestycji oraz części tzw. kosztów ogólnych. Wdrażanie działania zostało powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami uzyskania tej formy pomocy na obszarach wiejskich.
 
Do pobrania:
- Informacja o rezultatach wdrażania działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w latach 2007-2012