Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krainie Bobra

Dnia 12.09.2013 r. w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu odbyło się walne zgromadzenie założycielskie Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Ciechanowcu. Oprócz członków-założycieli Stowarzyszenia, spotkanie swoją obecnością uświetnili burmistrz miasta Ciechanowiec Pan Mirosław Reczko oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej, który umożliwił udostępnienie sali na potrzeby spotkania, Pan Krzysztof Pełszyk. Ponadto, w spotkaniu wziął udział specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi PODR w Szepietowie Tomasz Śnieciński.

Warto w tym miejscu nadmienić, iż Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) to nieoceniona szansa konstruktywnego zagospodarowania czasu seniorom, wspólnej nauki i realizacji swoich pasji życiowych oraz aktywnego wypoczynku. To także metoda na większą integrację środowisk lokalnych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. W Polsce działa 424 tego typu organizacje, zaś województwie podlaskim jest zaledwie 8, przez co zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w kraju pod tym względem.

Stąd też warto propagować ideę UTW w naszym regionie, zwłaszcza w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich.

Na spotkaniu dyskutowano na temat idei założenia Uniwersytetu oraz wymieniano poglądy dotyczące przyszłości tego typu organizacji w regionie ciechanowiecczyzny. Członkowie-założyciele podjęli szereg uchwał w tym tę najważniejszą o powołaniu do życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ciechanowcu. Podczas spotkania podkreślono także znaczenie roli PODR w powstaniu Uniwersytetu, szczególnie w kontekście prowadzonych konsultacji i wsparcia w zakresie projektu statutu Stowarzyszenia oraz innych niezbędnych dokumentów założycielskich.

Kolejnym krokiem będzie teraz rejestracja Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowniczym w Białymstoku.

Trzymamy mocno kciuki za nowopowstałą organizację, która deklaruje chęć dalszej współpracę z PODR w Szepietowie.

Opracował: Tomasz Śnieciński