Uaktualniona lista operacji wybranych do finansowania „Małe projekty”

Konieczność podjęcia uchwał zmieniających wynikała z zaistniałych omyłek pisarskich, zauważonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Konsekwencją podjętych uchwał było przygotowanie poprawionej listy operacji.

Poniżej lista wybranych operacji.