Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju – od konsultacji społecznych do wskaźników
Szkolenie odbyło się w Koźle /gm. Kolno/. Celem szkolenia była odpowiedź na sygnalizowaną przez lokalne grupy działania potrzebę przypomnienia i zaktualizowania wiedzy na temat działań uspołeczniania programowania lokalnych  strategii rozwoju oraz planowania celów i działań w powiązaniu ze wskaźnikami ich realizacji.
 
Program szkolenia przedstawiał się następująco:
1. Stan prac nad dokumentami strategicznymi województwa podlaskiego i PROWu w zakresie CLLD/RLKS
2. Wprowadzenie do strategicznego planowania nowych strategii (LGD w nowej perspektywie – wnioski i rekomendacje z warsztatów z listopada 2013
3. Jak planować i mierzyć postępy w realizacji LSR
4. Analiza i aktualizacja zakresów dokumentów strategicznych LGD w kontekście planowanych wskaźników produktu i rezultatu
5. Konsultacje i partycypacja w tworzeniu strategii
6. Konsultacje i partycypacja w praktyce - w kontekście planowanych LSR
 
Ważną częścią szkolenia była praca grupach roboczych na konkretnych przykładach Lokalnych Strategii Rozwoju. Wszyscy uczestnicy współtworzyli spotkanie poprzez udział w dyskusjach i warsztatach.Przedstawiciele LGD „Kraina Bobra” wraz z przedstawicielami LGD Brama na Bagna i Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca pracowali w grupie roboczej pod kierunkiem wykładowcy Marty Małeckiej-Dobrogowskiej.
  
foto: Forum Inicjatyw Rozwojowych