Trwa rekrutacja do projektu pn. „Kraina Bobra” przyciąga uwagę turystów

W ramach projektu przewiduje się organizację:

- szkoleń z zakresu budowania marki regionu  (29-30.03, 12.04)

- warsztatów, dotyczących wykreowania sieciowych produktów turystycznych (17-19.04)

- wyjazdu studyjnego do Puszczy Białowieskiej, upowszechniającego dobre praktyki stosowane na obszarze wypromowanej na skalę światową marki, jaką jest: Białowieski Park Narodowy (10-11.05)

Ideą projektu jest budowanie sieci współpracy na rzecz rozwoju turystyki obszaru, a także zapewnienie odwiedzającym turystom atrakcyjnych pakietów pobytowych, zachęcających do dłuższego pobytu i ponownego odwiedzenia obszaru LGD „Kraina Bobra”.

Rekrutacja trwa do dnia 23.03.2012r. do godz.1500 (liczy się data wpłynięcia deklaracji uczestnictwa do biura projektu) i skierowana jest w szczególności do mężczyzn działających w branży turystycznej. Wszelkie informacje (deklaracja i regulamin uczestnictwa) dostępne są na stronie www.krainabobra.eu w zakładce POKL/”Kraina Bobra” przyciąga uwagę turystów.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej pracy na rzecz rozwoju turystyki obszaru LGD.