"Sztuka Wędrowania" w Czyżewie

Lokalna Grupa Działania "Kraina Bobra" włączyła się w realizację projektu „SZTUKA Wędrowania” Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie.

Projekt otrzymał dotację w programie „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie ośrodka kultury w Czyżewie http://www.gokczyzew.pl/content/sukces-gok-u-w-czy%C5%BCewie-po-raz-pi%C4%85ty%21