Szkolenie Rady w zakresie oceny i wyboru operacji

W związku ze zmianą załącznik nr 16 do LSR - Procedury oceny zgodności operacji z LSR i wybór operacji oraz odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji oraz zmianą Regulaminu Rady uprzejmie zapraszamy Członków Rady Stowarzyszenia na szkolenie aktualizacyjne w sprawie oceny i wyboru wniosków w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 18.10.2013 r. (piątek), o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie, przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem, w sali konferencyjnej.

Program szkolenia:

  1. Obowiązki Członków Rady
  2. Zadania Przewodniczącego Rady
  3. Przebieg posiedzenia Rady
  4. Procedura wyłączenia członka Rady z udziału w głosowaniu nad wyborem operacji
  5. Ocena zgodności operacji z LSR
  6. Ocena zgodności operacji z kryteriami LGD
  7. Procedura postępowania w przypadku uzyskania przez operację tej samej liczby punktów
  8. Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji
  9. Dyskusja, zapytania

Bezpośrednio po szkoleniu odbędzie się posiedzenie w sprawie oceny wniosków w ramach zakończonego naboru wniosków.