Szkolenie lokalnych liderów

Szkolenie wyjazdowe nt. produktów lokalnych. W pierwszej kolejności do wyjazdu zostaną zakwalifikowani członkowie LGD zainteresowani tematyką produktów. W programie spotkania tematyczne, pogadanki w LGD, udział w Targach produktów lokalnych. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 Do pobrania: karta zgłoszeniowa

 Szczegółowy program przekażemy uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w wyjeździe.

W razie pytań kontakt telefoniczny 86 275 74 52 lub e-mailowy Turn on Javascript!