Szkolenia dla rolników z woj. podlaskiego

Szkolenia podzielone są na następujące bloki:

 1. PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ I KANCELARYJNEJ
 2. SEKRETARKA/ASYSTENTKA Z OBSŁUGĄ BAZ DANYCH
 3. PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KADROWĄ PRZEDSIĘBIORSTW
 4. OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
 5. ZAKŁADANIE I PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 6. PROWADZENIE I PROMOCJA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO Z ELEMENTAMI RACHUNKOWOŚCI

ponadto zapewnione zostaną:

 • indywidualne doradztwo zawodowe –identyfikacja kierunków zainteresowań zawodowych, opracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz aktywnych form poszukiwania pracy
 •  trening kompetencji społecznych – zdobędziesz umiejętności niezbędne do poruszania się po rynku pracy, takie jak: skuteczna komunikacja, autoprezentacja, asertywność.
 • warsztaty z obsługi komputera/ organizacji sprzedaży internetowej, czyli jak: obsługiwać pakiet Office oraz korzystać z Internetu i poczty elektronicznej lub jak organizować sprzedaż elektroniczną.
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepłe posiłki oraz poczęstunek (kawa, herbata, ciastka),
 • zwrot kosztów przejazdów,
 • zaświadczenie ukończenia kursu.

Projekt skierowany jest do rolników ubezpieczonych w KRUS lub domowników rolników, spełniających łącznie wskazane warunki: wykonujących działalność rolniczą i z własnej inicjatywy chcących podjąć zatrudnienie poza rolnictwem oraz zamieszkałych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców na terenie woj. podlaskiego.

Kontakt

LECHAA CONSULTING SP. Z O. O.

ul. Skłodowskiej 3 lok. 11 /parter/

15-095 Białystok

(dawny budynek Związków Zawodowych)

tel/fax 085 831 14 42

www.drogadocelu.lechaa.pl, Turn on Javascript!, Turn on Javascript!