Składki członkowskie w 2010

Informujemy o wysokości składek członkowskich na 2010 rok - 10 zł dla Członków z sektora gospodarczego i społecznego, a także 0,5 zł za mieszkańca w przypadku sektora publicznego (wg ilości mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2006 w gminie). Składki można wpłacać bezpośrednio do biura Stowarzyszenia przy ul. Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem lub na konto w Banku Spółdzielczym w Brańsku: 68 8063 0001 0010 0107 7145 0001.

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2006 w poszczególnych gminach:

Miasto Brańsk: 3 846

Gmina Brańsk: 6 557

Gmina Rudka: 2 106

Gmina Ciechanowiec: 9 398

Gmina Czyżew Osada: 6 660

Gmina Klukowo: 4 772

Gmina Kulesze Kościelne: 3 399

Gmina Nowe Piekuty: 4 072

Gmina Szepietowo: 7 522

Gmina Wysokie Mazowieckie 5 328.