Sieciowe produkty turystyczne - napędem ruchu turystycznego w regionie pogranicza mazowiecko- podlaskiego.

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt „Kraina Bobra” przyciąga uwagę turystów- w dniu 29.05.2012r. o godz. 14.00-  Dworek Pan Tadeusz w Malinowie

zaproszenie wraz z programem

Projekt pn.: „Kraina Bobra” przyciąga uwagę turystów realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, miał na celu promocję idei tworzenia sieciowych produktów turystycznych. Wymiana doświadczeń oraz współpraca podmiotów i osób zainteresowanych turystyką, przyczyni się do rozwoju funkcji turystycznych obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”.

Poprzez podjęcie współpracy pomiędzy podmiotami związanymi z branżą turystyczną, LGD chce zachęcić wszystkich do wspólnej pracy na rzecz rozwoju turystyki.  Szansą na ożywienie ruchu turystycznego w regionie może być promocja obszaru, a także tworzenie i sprzedaż sieciowych produktów turystycznych, opartych na zidentyfikowanych i unikalnych walorach obszaru LGD „Kraina Bobra”.

Zdobyta wiedza i podejrzane dobre praktyki z bliskiego sąsiedztwa Puszczy Białowieskiej, zainspirowały Uczestników Projektu, ukazując możliwość gwarantowania niezapomnianych przeżyć, wszystkim odwiedzającym obszar LGD „Kraina Bobra”. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu tradycji, kultury i walorów przyrodniczych, a także otwartości i gościnności ludzi budujących potencjał turystyczny regionu.

Niezbędna do tego jest oczywiście wielopłaszczyznowa współpraca i odpowiednia motywacja. Pobudzanie aktywności mieszkańców LGD „Kraina Bobra”, związanych z branżą turystyczną, której celem jest budowanie marki regionu, stała się ideą przyświecającą realizatorom projektu podczas pracy na rzecz wzmacniania pozycji obszaru LGD na mapie turystycznej Podlasia.