Rozstrzygnięto konkurs na wybór LGD

19.05.2009 r. rozstrzygnięto konkurs na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju. Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami, w tym Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” przygotowany przy współpracy Firmy INNOVA CONSULTING zajął na liście rankingowej ex aequo pierwsze miejsce z dwoma innymi wnioskami i uzyskał maksymalną liczbę 202 punktów w trakcie oceny przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Nasza Lokalna Grupa Działania została tym samym wybrana do realizacji lokalnej strategii rozwoju uchwałą Zarządu Województwa!

Sukces w konkursie jest zwieńczeniem ogromnej ilości pracy, którą w ostatnim roku musieli wykonać  przedstawiciele naszej społeczności, skupionej w trójsektorowym partnerstwie złożonym z przedstawicieli instytucji publicznych, społecznych i gospodarczych oraz w dużej mierze członkowie lokalnej grupy działania, za co bardzo dziękujemy. Osobne podziękowania chcielibyśmy skierować do Wójtów i Burmistrzów Gmin tworzących obszar LGD, tj. Gmin Brańsk, miasto Brańsk, Ciechanowiec, Czyżew-Osada, Klukowo, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Rudka, Szepietowo, Wysokie Mazowieckie, którzy okazali ogromne wsparcie przy tworzeniu struktur LGD i opracowywaniu wniosku oraz strategii.

Dziękujemy serdecznie za współpracę i zachęcamy do dalszych działań związanych z realizacją i wdrażaniem LSR!