Rozpoczynamy nabory wniosków z dz. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Szczegóły dotyczące naboru wraz z dokumentacją znajdują się w Zakładkach Organizowane konkursy/Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.