Rozpoczynamy nabór wniosków na małe projekty

Przypominamy, iż;

- wysokość dofinansowania wynosi do 25 tys. zł,, nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych projektu.

- wartość projektu powinna być nie mniejsza niż 4,5 tys. zł. oraz nie większa niż 100 tys. zł.

Jeden wnioskodawca w trakcie trwania Programu może otrzymać łączną pomoc 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje w Zakładce - Organizowane Konkursy/Małe projekty.

Serdecznie zapraszamy.