Rozpoczynamy nabór wniosków „Odnowa i rozwój wsi”

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy z działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

Szczegółowe informacje w Zakładce – Organizowane Konkursy/Odnowa i rozwój wsi.

Serdecznie zapraszamy.