Relacja z wyjazdu studyjnego poświęconego tematowi produktów lokalnych
Uczestnicy wzięli udział w:
- spotkaniu połączonym z prelekcją z producentem sękacza
- pokazie kulinarnym wyrobu sękacza wpisanego na Listę Produktów Tradycyjnych  wraz z jego degustacją
- spotkaniu z Prezesem Lokalnej Grupy Działania „Sejneńszczyzna” p. Grzegorzem Łucznikiem
- pogadance nt. historii regionu Druskiennik jako ośrodka o bogatych tradycjami kulinarnych
- wizycie na Targach regionalnych Vasaros aidai“ w Druskiennikach
- spotkaniu z Prezesem Vilniaus rajono vietos veiklos grupė z p. Violetą Jankauskiene
- wizycie na Jarmarku „Sv. baltramiejaus muge“ w Wilnie
- wizytycie u producenta szimtalapisu oraz mrowiska  w Sejnach
 
Fotorelacja: