Reaktywacja szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego
W dniach 6-7 marca odbyło się pierwsze po podpisaniu deklaracji współpracy spotkanie przedstawicieli Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski oraz 8 Lokalnych Grup Działania działających na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego. Wspólne obrady rozpoczęły się na Zamku w Liwie, w miejscu szczególnym - na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółów współpracy partnerów w celu reaktywacji dawnego szlaku pocztowego i handlowego z XVIII wieku, łączącego Warszawę z Wilnem, jako szlaku turystycznego.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:
- LGD Ziemi Mińskiej
- LGD „Bądźmy Razem”
- LGD „Tygiel Doliny Bugu”
- LGD „Kraina Bobra”
- LGD „Puszcza Białowieska”
- LGD Szlak Tatarski
- LOT Wielki Gościniec Litewski
- Stowarzyszenia „Kapitał-Praca-Rozwój”,
- Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego
- Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
- nowopowstałej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
- lokalnych władz samorządowych
   
Na początku omówiono projekt reaktywacji szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego jego historię oraz plany LOT WGL związane z jego reaktywację jako szlaku turystycznego. Następnie swoją działalność zaprezentowali przedstawiciele Lokalnych Grup Działania. W trakcie dyskusji uczestnicy spotkania poruszali kwestie możliwej formy wsparcia projektu, a zwłaszcza działań związanych z wyznaczeniem i oznakowaniem szlaku, a także z jego promocją. W trakcie spotkania zaproszeni goście mieli okazję spróbować przysmaków regionalnej kuchni przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich „Liwianka” z Liwa, a także zapoznać się z atrakcjami turystycznymi regionu. Niewątpliwą atrakcją było zwiedzanie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, pokaz rycerski w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Ziemi Mińskiej. Uczestnicy spotkania mieli również okazję poznania najciekawszych zakątków Węgrowa.