Raport ewaluacyjny zadań zrealizowanych w 2010 roku

Raport dostępny jest w zakładce:

Działania organizowane przez LGD/ Wdrażanie LSR – Analizy i opracowania