Przypominamy o obowiązku składania ankiet monitorujących

Każda osoba i instytucja, która otrzymała wsparcie finansowe z Lokalnej Grupy Działania ”Kraina Bobra” zobowiązana jest do złożenia ankiety monitorującej. Przypominamy, iż ankietę należy złożyć maksymalnie w ciągu 30 dni od otrzymania wypłaty środków.

Prosimy o wypełnienie ankiety na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność. Dane z wniosku o przyznanie pomocy należy podawać po uwzględnieniu uzupełnień dokonanych na wezwanie Instytucji Wdrażającej (tj. Samorządu Województwa, Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Do pobrania:

- ankieta monitorująca

W przypadku trudności z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia - tel. 86 275 74 52.