Produkty lokalne-szansa na wzbogacenie oferty turystycznej regionu

Zapraszamy do udziału w projekcie pn.:

PRODUKT LOKALNY ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru trzech współpracujących Lokalnych Grup Działania i promocję jego walorów, wzbogaconych o produkty lokalne.

W ramach realizacji projektu przewidziano:

  1. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu produktów lokalnych oraz organizację wyjazdu studyjnego do producentów  lokalnych;
  2. Przeprowadzenie warsztatów z identyfikacji i wyrobu produktów lokalnych;
  3. Opracowanie treści i wydruk publikacji dotyczących produktów lokalnych oraz obszarów partnerskich LGD;
  4. Wykonanie materiałów promujących zarówno projekt jak i obszar partnerskich LGD;
  5. Wspólny udział w Targach Turystycznych w Warszawie;
  6. Organizację wyjazdu studyjnego dot. dobrych praktyk 

Szczegóły o projekcie w zakładce: Działania organizowane przez LGD/ Projekty współpracy 

Zapraszamy do śledzenia informacji o projekcie i aktywnego uczestnictwa we wspólnej pracy na rzecz promocji obszaru Naszego LGD.