Wybory Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej w LGD
Poniżej prezentujemy skład poszczególnych organów Stowarzyszenia:
 
Zarząd:
Katarzyna Śniecińska - Prezes Zarządu       
Ryszard Grodzki - Wiceprezes Zarządu
Mirosław Reczko - Wiceprezes Zarządu
Anna Bogucka - Członek Zarządu
Grzegorz Sylwestrzuk - Członek Zarządu
Krzysztof Jaworowski - Członek Zarządu
Andrzej Anusiewicz - Członek Zarządu
Marek Kaczyński - Członek Zarządu
Józef Grochowski - Członek Zarządu
Krzysztof Murawski - Członek Zarządu
Czesław Sokołowski - Członek Zarządu
 
Komisja Rewizyjna:
Sylwia Grochowska - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marzanna Chwaszczewska - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marek Wnorowski - Członek Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Pawlak - Członek Komisji Rewizyjnej
Kazimierz Krzemień - Członek Komisji Rewizyjnej
Dariusz Piekutowski - Członek Komisji Rewizyjnej
Paweł Jabłoński - Członek Komisji Rewizyjnej
Bogdan Kresso - Członek Komisji Rewizyjnej
Stanisław Kuźmiński - Członek Komisji Rewizyjnej
 
Rada:
Stanisław Roch Wyszyński – Przewodniczący Rady
Anna Kazimierczuk – Członek Rady
Helena Uszyńska - Członek Rady
Jerzy Pakieła - Członek Rady
Małgorzata Brzozowska - Członek Rady
Jerzy Gabrysiak - Członek Rady
Alina Adamczyk - Członek Rady
Leopold Kamiński - Członek Rady
Andrzej Lubowicki - Członek Rady
Joanna Kaczyńska - Członek Rady
Monika Agata Więzowska - Członek Rady
Zbigniew Romaniuk - Członek Rady
Józef Wyszyński - Członek Rady
Agnieszka Kosińska - Członek Rady