Podsumowanie zakończonych naborów wniosków z dz.„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Konkursy ogłoszone były w terminie od 6 do 22 czerwca 2011 roku.

Podsumowanie naboru wniosków z dz. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Limit dostępnych środków w konkursie wynosi  311 373,60

W ramach prowadzonego naboru wpłynęło 14 wniosków.

Wnioski zostały złożone na kwotę 795 400,00 zł


Podsumowanie naboru wniosków z dz. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Limit dostępnych środków w konkursie wynosi  373 473,60

W ramach prowadzonego naboru wpłynęło 5 wniosków.

Wnioski zostały złożone na kwotę  484 958,50 zł.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naborami oraz za złożone wnioski.