Podsumowanie zakończonych naborów wniosków z dz. Odnowa i rozwój wsi oraz małe projekty

Podsumowanie naboru wniosków z dz. Odnowa i rozwój wsi

Konkurs ogłoszony był w terminie od 4 do 18 marca br.

Limit dostępnych środków w konkursie wynosi  384 129,76 zł.

W ramach prowadzonego naboru wpłynęło 7 wniosków.

Wnioski podlegające ocenie zostały złożone na kwotę  349 748,00 zł.


 Podsumowanie naboru wniosków z dz. małe projekty

Konkurs ogłoszony był w terminie od 5 do 19 marca br.

Limit dostępnych środków w konkursie wynosi 150 000,00 zł.

W ramach prowadzonego naboru wpłynęło 17 wniosków.

Wnioski podlegające ocenie zostały złożone na kwotę  203 215,79 zł.

 

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naborami oraz za złożone wnioski