Podsumowanie wyjazdu stydyjnego nt. OZE w woj. podlaskim
Celem szkolenia wyjazdowego było zapoznanie uczestników z odnawialnymi źródłami energii w woj. podlaskim.
 
W programie wyjazdu był/a:
- pokaz tłoczenia biopaliwa rolniczego oraz prezentacja kolekcji roślin energetycznych przy PODR w Szepietowie
- instalacja wykorzystująca energię gruntu poprzez pompy ciepła w Domu Opieki Społecznej w Tykocinie
- kolektory słoneczne, które wykorzystywane są do podgrzewania wody na cele socjalno-bytowe i gospodarcze w Szkole Podstawowej w Suchowoli
- pogadanka nt. oddziaływania turbin wiatrowych na antroposferę oraz wyemitowaniu filmu szkoleniowego nt. wpływu turbin wiatrowych na człowieka i środowisko w Suwalskim Parku Narodowym
- wizyta na farmach wiatrowych w gm. Suwałki i gm. Jeleniewo
 
                    
Udział w wyjeździe był bezpłatny. Uczestnikom zapewniono wyżywienie, nocleg, przejazd, ubezpieczenie oraz wizyty w obiektach i udział w pogadankach.